Kõik küsimused seoses registreerimise, majutuse ja maksetega palume edastada sekretariaadile.

Seminari ja EAN Day sekretariaat

Publicon konverentsid
T: +372 740 4095
E: enns@publicon.ee